advokatbyrå-många-rättsområden

Våra rättsområden

Besök vår advokatfirma för rådgivning inför ditt tvistemål

Som en professionell advokatfirma är det vår uppgift att ge dig den stöttning och rådgivning du behöver för att ta dig igenom din nuvarande eller framtida tvist. Våra advokater är behjälpliga med precis det du behöver så att du kan känna dig trygg inför processen som väntar.

På vår advokatbyrå i Stockholm arbetar erfarna advokater som är grundligt utbildade inom de juridiska tjänster vi erbjuder. För att kunna bistå dig i frågor inom olika typer av ärenden är våra advokater kunniga inom ett flertal rättsområden som bland annat familjerätt, brottsmål och skadestånd till arbetsrätt.

Advokater som är medlemmar i Advokatsamfundet

Som en professionell advokatfirma är vår grundvärdering att erbjuda rådgivning inom de mänskliga och juridiska faktorerna inom en tvist. För oss är det viktigt att bemöta dig med stor respekt och förståelse för den situation du befinner dig i och utforma varje uppdrag utifrån de förutsättningar som finns.

Inget tvistemål är för stort eller för litet för vår advokatbyrå att ta sig ann. Våra advokater finns tillgängliga för dig i de stunder som känns prövande och jobbiga samt när du endast vill få rådgivning i en specifik fråga. Våra advokater är medlemmar i Advokatsamfundet.

Vi bistår dig i frågor rörande familjerätt

En av de juridiska tjänster vi erbjuder på vår advokatbyrå i Stockholm är familjerätt. Här kommer någon av våra erfarna advokater bistå dig vid frågor och med stöttning i denna känslomässiga process. Familjerätt är ett tvistemål som innefattar många olika områden och är känslig för alla inblandade parter.

När det kommer till frågor och tvistemål inom familjen är vi måna om att du känner dig bekväm med ditt besök hos vår advokatbyrå i Stockholm. Att genomgå en skilsmässa eller en tuff vårdnadstvist är tungt för alla inblandade. Våra advokater hjälper dig föra din talan och ger juridisk rådgivning när du behöver det.

Rådgivning vid frågor inom arbetsrätt

Juridiska frågor kan dyka upp i många sammanhang och situationer, bland annat i arbetslivet. Om du upplever dig blivit dåligt behandlad, känner dig diskriminerad eller om en annan konflikt uppstått på arbetsplatsen kan du vara i behov av rådgivning inom arbetsrätt.

På vår advokatbyrå i Stockholm kan vi ge dig juridisk rådgivning och företräder dig mot arbetsgivaren i förhandlingar och tvister vid domstol. När man arbetar med arbetsrätt är det viktigt att man agerar inom olika tidsgränser för att inte gå miste om de rättigheter du har mot arbetsgivaren.

Kontaktar du våra advokater kommer vi förmedla professionell rättshjälp utifrån ditt ärende så att du får rätt mot arbetsgivaren.

Kontakta oss för juridisk rådgivning via mejl eller telefon

När du är i behov av juridisk hjälp kan våra advokater hjälpa dig oberoende vilken rättshjälp du är i behov av. Våra advokater har lång erfarenhet från yrket och vet hur lagen ser ut för respektive område.

Vår advokatfirma inleder varje ärende inom familjerätt och arbetsrätt med en kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi kommer prata mer om dina behov, vilka frågor du behöver rådgivning inom samt vilken roll våra advokater ska ta i ärendet.

Du är välkommen att kontakta oss för en gratis juridisk rådgivning via mejl eller telefon. Då får vår advokatbyrå i Stockholm möjlighet att bedöma ärendets omfattning och hur vi ska hjälpa dig i ditt tvistemål.