Rättsområden

Familjerätt

Det som händer i livet är i många fall oförutsägbart och när en tvist uppstår inom familjen blir det tungt för alla inblandade parter. Om det visar sig att du kommer flytta isär från din partner, hamnar i vårdnadstvist om barnen eller genomgår en skilsmässa kan våra advokater vara behjälplig med de juridiska frågorna inom familjerätt.

Våra advokater i Stockholm är specialister på familjerätt och i familjerättsliga tvister har du i många fall rätt till både rättshjälp eller rättsskydd. Kontakta vår advokatbyrå i Stocholm så att vi kan hjälpa dig ansöka om detta.

Fastighet/Entreprenad

Rättsliga tvister kan uppstå när man förhandlar, köper eller säljer fastigheter. Det kan röra sig om hantverkare som brutit mot avtalet eller en säljare som överlåtit en fastighet med mögel, fukt eller andra skador utan att meddela dig om dessa. När vår advokatbyrå i Stockholm företräder dig kan vi hjälpa dig både innan eller om en rättslig tvist uppstår.

  • Vi kan bland annat ta fram behövliga avtal inför en överlåtelse, ett köp eller förhandling,
  • vi förmedlar rättsskydd
  • och företräder dig vid fastighetsregleringar och exproriation.

Fel i Fastighet

Precis som vid en rättslig tvist vid ett köp, försäljning eller fastighetsförhandling så kan vår advokatbyrå i Stockholm företräda dig vid fel i fastigheten. Vi tar fram behövliga avtal innan överlåtelsen är avklarad så att du är medveten om dina rättigheter om ett eventuellt fel skulle upptäckas. Om det uppstår problem med fukt, mögel eller andra skador på den fastighet du precis köpt kan vi företräda dig i rättsliga tvister mot hantverkare, besiktningsmän med mera.

Hyres/Bostadsrätt

Oavsett om du bor i en bostadsrättsförening eller i en hyresförening så kan problem uppstå. Det kan röra sig om större konflikter med hyresvärden eller styrelsen i din bostadsförmedling som påverkar alla boende i huset eller endast ditt hushåll. Denna typ av konflikter blir allt mer vanliga och vi hjälper dig med alla frågor och kontakter med hyresvärden eller styrelsen i BRF:en.

Arbetsrätt

På arbetsmarknaden finns det rättigheter som garanterar att du blir behandlad på rätt sätt, inte diskrimineras eller dras in i onödiga konflikter. När vi som advokater talar om arbetsrätten kan man dela upp den i två huvudområden. Individuell arbetsrätt (som rör de enskilda anställningsförhållanden) samt kollektiv arbetsrätt (som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer)

Våra advokater har erfarenhet av att se arbetsrätten från både den anställdas och arbetsgivarens sida. I situationer där konflikter uppstår och där arbetsrätten hamnar i kläm kan vi vara behjälplig vid den individuella arbetsrätten eller den kollektiva arbetsrätten.

Skadestånd 

Om du har råkat ut för en olycka orsakad av andra har du rätt till skadestånd. Det kan bland annat röra sig om personskador vid en trafikolycka eller skador i samband med en brottslig handling. Vår advokatbyrå företräder dig vid reglering av personskador gentemot försäkringsbolag samt gör en bedömning över dina möjligheter att erhålla skadestånd vid skada.

Brottsmål

Om du har blivit anklagad för ett brott eller fallit offer för ett brott kan vi företräda dig vid brottsmål. Våra advokater kan hjälpa dig som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vi erbjuder vår expertis för att stärka ditt försvar eller hjälper dig kräva ersättning för den skada du utsatts för.

Arvsfrågor

Vår advokatbyrå i Stockholm hjälper dig om du vill upprätta testamente, bouppteckning eller fördela arvet. Vi kan även biträda dig vid eventuell arvstvist eller testamentstvist. När man upprätthåller ett testamente kan vissa rättigheter gå förlorade om de inte framställs inom en viss tidsgräns.

Småföretag

Om du äger ett mindre företag kan de hända att du befinner dig i en rättslig process rörande köp, hyra, kompanjonavtal, anställning med mera. Dessa rättsliga ärenden är vanligt förekommande och kan, om de inte åtgärdas i ett tidigt skede, leda till onödiga och kostsamma tvister. Det kan bland annat röra sig om tvister med leverantörer, anställningar eller hyresfrågor. Uppstår en tvist inom företaget kan våra advokater företräda dig rättssak.

Köprätt/Allmänpraktik

Vår advokatbyrå erbjuder konsultationer avseende köp och försäljning av bilar, båtar och övrig egendom. Våra advokater medverkar vid upprättande av avtal så att överlåtelsen går rätt till.

Allmänflyg

Allmänflyg berör bland annat nöjesflyg, firmaflyg eller övervakningsflyg. När du anlitar vår advokatbyrå i Stockholm blir anlitade för att hantera frågor relaterade till allmänflyg kan vi vara behjälplig med certifikat, tillstånd med mera.

Om du vill veta mer om de rättsområden vår advokatbyrå i Stockholm riktar in sig på är du välkommen att kontakta oss för frågor.