stockholm-advokatbyrå-två-kvinnor-vid-dator

Arbetsrätt

Det är lätt att glömma bort de rättigheter du har på en arbetsplats och den juridiska hjälp du kan få om du bli orättvist behandlad i någon form. Som en professionell advokatbyrå i Stockholm kan vi vara behjälplig i frågor rörande arbetsrätt så att du inte går miste om dina rättigheter mot arbetsgivaren.

Individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt

På arbetsmarknaden finns det rättigheter som garanterar att du blir behandlad på rätt sätt, inte diskrimineras eller dras in i onödiga konflikter. När vi som advokater talar om arbetsrätten kan man dela upp den i två huvudområden.

  • Den ena sidan rör frågor relevanta för de enskilda anställningsförhållanden (något som även kallas för individuell arbetsrätt).
  • Det andra området rör frågor som kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (något som även kallas för kollektiv arbetsrätt).

Som en etablerad advokatbyrå i Stockholm är vi medvetna om att det utöver dessa frågor inom arbetsrätt även dyker upp problem unika för respektive arbetsrättsliga tvister.

Lagar inom arbetsrätt för ett tryggt arbetsliv

Inom lagen för arbetsrätt finns det många olika delar som våra advokater har erfarenhet av. Arbetsrätten är en trygghet för dig i arbetslivet och är en del av den svenska lagstiftningen. Arbetsrätten styr förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Vår advokatfirma i Stockholm kan vara behjälplig i olika rättsliga tvister på arbetsplatsen som bland annat berör dessa lagar inom arbetsrätt:

  • Arbetsmiljölagen (AML) – En lag som säkerställer en bra arbetsmiljö där ingen kan skada sig eller bli sjuka av arbetet.
  • Arbetstidslagen (ATL) – Detta är en lag där det bland annat står hur mycket du får arbete per dygn och per vecka.
  • Diskrimineringslagen – En lag som ska se till att ingen bli diskriminerad på arbetet oavsett kön, religion eller ålder med mera.
  • Föräldraledighetslagen – Detta är en lag som styrker föräldrars rätt att vara föräldraledig.

Var uppmärksam på dina rättigheter på arbetsmarknaden

Arbetsrätten skapar en trygghet på arbetsmarknaden. Vår advokatbyrå i Stockholm finns tillgängliga för juridisk rådgivning vid anställningsavtal eller om du arbetar som konsult.

Konflikter kan ske i olika situationer i livet och arbetslivet är inget undantag. Om du upplever att du blivit diskriminerad i någon form, blivit uppsagd på fel grunder eller hamnat i någon konflikt på arbetsplatsen kan våra advokater ge råd och företräda dig i processen.

En arbetsrättslig tvist kan i många fall vara krävande och tung för alla inblandade, speciellt om du som anställd ska stå upp för dina rättigheter mot arbetsgivaren. Om du låter våra advokater företräda dig kommer vi föra din talan så att dina rättigheter framförs på korrekt sätt.

stockholm-advokatbyrå-möte-vid-bord

Agera i rätt tid för att ha rätt till dina rättigheter mot arbetsgivaren

Vår advokatbyrå i Stockholm har lång erfarenhet av att hjälpa anställda lösa eventuella konflikter och tvister som uppstått på arbetsplatsen. Om våra advokater hjälper dig vid exempelvis en anställningstvist är det rekommenderat att du agerar inom den satta tidsgränsen för att inte gå miste om dina rättigheter mot arbetsgivaren. Anledningen till detta är att inom arbetsrätten är preskriptionsfristerna förhållandevis korta och formaliareglerna många.

Det kan bland annat vara i en situation där du kräver skadestånd för den skada som arbetsgivaren orsakat dig. Vår rekommendation är att du kontaktar vår advokatfirma för hjälp och rådgivning direkt när du känner dig orättvist behandlad.

Företräder både anställda och arbetsgivare

Våra advokater har erfarenhet av att se arbetsrätten från både den anställdas och arbetsgivarens sida. I situationer där konflikter uppstår och där arbetsrätten hamnar i kläm kan vi vara behjälplig vid den individuella arbetsrätten eller den kollektiva arbetsrätten.

  • Vi erbjuder rådgivning och företräder arbetsgivare vid tvist
  • Vi erbjuder rådgivning och företräder arbetstagare vid tvist

Vi sätter oss in i ditt ärende och presenterar lösningar på de problem som uppstått så att båda parterna blir nöjda.

Personlig rådgivning i arbetsrätt

Se till att du har koll på dina rättigheter på arbetsplatsen. På så sätt kan du vara trygg med att bli behandlad på rätt sätt och snabbt kan upptäcka om du blir orättvist behandlad. I Sverige har vi starka lagar inom arbetsrätt som vår advokatbyrå i Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med och företräda i rättssak.

Om du är osäker på dina rättigheter på arbetsplatsen eller är i behov av rådgivning inom arbetsrätt ska du prata med våra advokater. Vi inleder varje ärende med en kostnadsfri juridisk rådgivning. Då kan vi ge dig den stöttning du behöver i början av en tvist eller för att du ska bli införstådd i vilka rättigheter som gäller på din arbetsplats.

Bli medveten om dina rättigheter på arbetet, kontakta våra advokater för gratis rådgivning om de lagar som gäller i arbetslivet.