stockholm-advokatbyrå-familj

Familjerätt

Ens familj är viktig och man går igenom många situationer och händelser tillsammmans. För att undvika eventuella tvister i framtiden kan det vara bra att kontakta vår advokatbyrå i Stockholm för rådgivning inom familjerätt.

När man talar om familjerätt kan det innefatta många olika delar som är relevanta inom olika skeden i livet. Det kan bland annat vara nödvändigt om du:

  • Ska flytta ihop med din partner för att bli sambo och är i behov av samboavtal
  • Gifta dig och vill skriva äktenskapsförord
  • Upprätta ett testamente.
  • Gå igenom en skilsmässa
  • Gå igenom en tuff vårdnadstvist

Dessa punkter berörs av familjerätten och våra advokater finnas tillgängliga för att ge dig juridisk rådgivning. Med professionell hjälp från vår advokatbyrå i Stockholm kan vi rådgöra om vilka avtal som måste upprättas så att du kan undvika tunga och tråkiga tvister i framtiden.

Vi hjälper dig med de juridiska frågorna inom familjerätt

Det som händer i livet är i många fall oförutsägbart och när en tvist uppstår inom familjen blir det tungt för alla inblandade parter. Om det visar sig att du kommer flytta isär från din partner, hamnar i vårdnadstvist om barnen eller genomgår en skilsmässa kan våra advokater vara behjälplig med de juridiska frågorna inom familjerätt.

Under vår inledande rådgivning inom familjerätt kommer vår advokatbyrå i Stockholm gå igenom vilka regler som gäller avseende vårdnad, boende, underhåll med mera. Skulle en tvist uppstå där båda parterna strider för sin sak kan vi naturligtvis företräda dig under processen.

stockholm-advokatbyrå-son-och-mamma

Erfarna advokater som hjälper dig med krävande tvister inom familjen

Som erfarna advokater kan vår advokatfirma vara behjälplig i konflikter av olika dess slag. Vi kan företräda dig i såväl förlikningsförhandlingar som tvister i tingsrätt. Om du endast är i behov av att upprätta behövliga handlingar och avtal kan vi ta fram dessa åt dig. Vår advokatbyrå i Stockholm fokuserar på de mänskliga och juridiska faktorerna i ett ärende.

Hamnar du i en tvist är vår målsättning att reducera den stress som uppstår i familjerättsliga ärenden. Om du kontaktar oss i ett tidigt skede kommer vi ge dig stöttning och rådgivning som vi hoppas kommer underlätta. Oavsett vilken juridisk rådgivning du efterfrågan kan du vara trygg med att finna stödet hos oss.

Våra advokater i Stockholm är specialister på familjerätt och i familjerättsliga tvister har du i många fall rätt till både rättshjälp eller rättsskydd. Kontakta vår advokatbyrå i Stocholm så att vi kan hjälpa dig ansöka om detta.

Rådgivning inför skilsmässa och separation

Om du befinner dig i en familjerättslig tvist för första gången är det inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga om du inte är insatt i familjejuridiken. När det dessutom är mycket känslor inblandade kan det vara svårt att tänka och se rationellt på de problem som uppkommer. Som professionella advokater är det vår uppgift att föra din talan och företräda dig i denna känslomässiga tvist.

Vid en skilsmässa, separation eller när ett samboförhållande tar slut är det naturligt att en mängd olika problem dyker upp. Frågor om ägande, vem som har rätt till vad och bodelning är vanligt tvister som dyker upp inom familjerätt. Vår advokatbyrå i Stockholm är behjälplig för att reda ut vilka frågor som båda parterna anser är viktiga, och för att presentera lösningar på dessa problem. Vår målsättning är att hitta långsiktiga lösningar som både du och din partner går med på.

Vi har erfarenhet av familjerätt i både stor och mindre utsträckning och är medvetna om att många familjetvister inte kan lösas i samförstånd. Då är det upp till domstolen att avgöra ärendet. Det kan bland annat röra sig om frågor inom:

  • Kvarsittanderätt
  • Bodelning
  • Vårdnad, boende och umgänge beträffande barn.

Få gratis rådgivning vid en familjerättslig tvist

Du är välkommen att kontakta vår advokatbyrå i Stockholm för att få mer information om hur vi kan vara behjälplig vid en familjerättslig tvist. Du har alltid rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning för att få stöttning genom processen – Kontakta oss redan idag!

Våra advokater erbjuder stöd under din skilsmässa så att tvisten blir mindre påfrestande. Vi hittar lösningar som båda parterna godkänner.